مذهب همراه اخلاقی امارات استقلال منصوریان

مذهب: همراه اخلاقی امارات استقلال منصوریان علیرضا منصوریان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به روحانی اعتماد کنیم

کسانی که از روحانی انتظار دارند که کابینه را بر اساس سلایق آن‌ها بچیند باید به این توصیه توجه کنند کسی که قرار است با وزرای و اعضای دولت کار کند رییس جمهور است

به روحانی اعتماد کنیم

به روحانی اعتماد کنیم

عبارات مهم : اعتماد

کسانی که از روحانی انتظار دارند که کابینه را بر اساس سلایق آن ها بچیند باید به این توصیه توجه کنند کسی که قرار است با وزرای و اعضای دولت کار کند رییس جمهور است نه فرد دیگری.

این روز ها همه از روحانی انتظار دارند. آنها می خواهند رییس جمهور کابینه را بر اساس نظر آن ها بچیند. یکی می خواهد دولت تماما اصلاح طلب باشد. دیگری می خواهد اعتدالیون در کابینه روحانی حضور داشته باشند حتی اصول گرایان شکست خورده در انتخابات هم از حضور نیروهای خود در دولت دوازدهم سخن به میان می آورند.

این انتظار ها به نظر می رسد کار را جهت روحانی سخت کرده و روزهای پرفشاری را جهت رییس جمهور ایجاد کرده است.

به روحانی اعتماد کنیم

کسانی که از روحانی انتظار دارند کابینه را بر اساس سلایق آن ها بچیند باید به این توصیه توجه کنند کسی که قرار است با وزرا و اعضای دولت کار کند رییس جمهور است نه فرد دیگری.

رییس جمهور مانند یک مربی فوتبال حق دارد استراتژی خود را مشخص کند و براساس آن بازیکنان خود را گزینش کند. نمی شود مربی تیم از سیستم دفاعی استفاده کند ولی جهت دلخوشی هواداران در وقت نقل و انتقالات فقط مهاجم بخرد.

کسانی که از روحانی انتظار دارند که کابینه را بر اساس سلایق آن‌ها بچیند باید به این توصیه توجه کنند کسی که قرار است با وزرای و اعضای دولت کار کند رییس جمهور است

روحانی به دنبال این است کسانی را گزینش کند که بتوانند پا به پای او استراتژی دولت جهت چهار سال پیش رو را اجرایی کنند. رییس جمهور می خواهد کسانی وارد کابینه شوند که مثل او فکر می کنند. نگاه روحانی به کشور یک نگاه توسعه ای هست. او توسعه اقتصادی و سیاسی را در دستور کار قرار داده هست. طبیعتا اعضای دولت او نیز باید همین نگاه را داشته باشند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این معناست که ما در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ به حسن روحانی و تفکر او اعتماد کردیم.

بر اساس همین اعتماد باید به او اجازه بدهیم یاران خود را جهت مسیر دست نخورده دولت دوازدهم گزینش کند. نمی شود ما بگوییم روحانی رییس جمهور ماست ولی اجازه ندهیم او آزادانه اعضای دولت خود را گزینش کند.

به روحانی اعتماد کنیم

ما در روز گزینش از میان تفکر روحانی و تفکر رییسی رای به حسن روحانی دادیم. کسی که اعتقاد دارد با اعتدال می توان کشور را به توسعه رساند. باید اجازه بدهیم روحانی مسیر توسعه را طی کند.

برخی از انتقادهایی که از کابینه معرفی نشده دوازدهم مطرح می شود می تواند رای دهنگان به روحانی را ناامید کند. ناامیدی که تمام دستاوردهای به دست آمده از سال ۹۲ را به بن بست می کشاند.

کسانی که از روحانی انتظار دارند که کابینه را بر اساس سلایق آن‌ها بچیند باید به این توصیه توجه کنند کسی که قرار است با وزرای و اعضای دولت کار کند رییس جمهور است

ناامیدی مردم از دولت تدبیر و امید باعث می شود آن ها بازهم از صندوق های رای روی برگردانند و زمینه به صحنه آمدن دوباره اصول گرایان به خاص اصول گرایان افراطی آماده شود.

اجازه بدهیم روحانی مسیری را که جهت خود و آینده کشور ترسیم کرده است طی کند. اجازه بدهیم او همراهان خود را جهت طی کردن این مسیر گزینش کند. بیاییم همانگونه که در انتخابات ریاست جمهوری به او اعتماد کردیم در گزینش کابینه به روحانی اعتماد کنیم.

به روحانی اعتماد کنیم

اخبار سیاسی – عصر ایران

واژه های کلیدی: اعتماد | حسن روحانی | رییس جمهور | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs