مذهب همراه اخلاقی امارات استقلال منصوریان

مذهب: همراه اخلاقی امارات استقلال منصوریان علیرضا منصوریان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازای هر دو ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد

رییس شرکت بهزیستی کشور در پاسخ به «اعتماد» با تاکید بر مخالفت شرکت بهزیستنی کشور با هرگونه ایجاد شهرک و مرکز اردوگاهی جهت نگهداری گروهی زنان آسیب دیده، تاکید کر

در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازای هر دو ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد

در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازای هر دو ازدواج یک طلاق رخ می دهد

عبارات مهم : ایران

رییس شرکت بهزیستی کشور در پاسخ به «اعتماد» با تاکید بر مخالفت شرکت بهزیستنی کشور با هرگونه ایجاد شهرک و مرکز اردوگاهی جهت نگهداری گروهی زنان آسیب دیده، تاکید کرد که شرکت بهزیستی طبق قانون برنامه ششم توسعه، تنها مرجع صدور مجوز و تشخیص تخصصی ایجاد مراکز بازتوانی زنان آسیب دیده و سایر آسیب دیدگان اجتماعی است.

روزنامه اعتماد نوشت: انوشيروان محسني بندپي، روز گذشته و همزمان با سالروز هفته بهزيستي در نشست خبري خود در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه به گفته يكي از كارمندان استانداري تهران، اين نهاد استاني در پي ايجاد شهرك هاي بازتواني زنانآسيب ديده است و استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و معاون مركز امور زنان و خانواده رييس جمهوري هم از اين اقدام حمايت كرده اند، گفت: « طبق قانون اين اقدام بر عهده ما است و نه بر عهده يك كارشناس در استانداري. ما هم به شدت از برچسب زدن به افراد پرهيز داريم و به دنبال اين هستيم كه ظرفيت تمام مراكزمان را به تعداد كمتر كاهش دهيم تا اثربخشي بيشتر شود.

در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازای هر دو ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد

جمع كردن يك گروه در يك مكان و برچسب زدن به آنها، نه به صلاح آن افراد است و نه در اجتماع پذير كردن و درمان برگشت پذيري آنها تاثير خواهد داشت. ما مي توانيم بيرون از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران يك پادگان تاسيس كنيم و تمام معتادان متجاهر را ببريم آنجا ولی اين نحوه برخورد با انسان نيست. ما با انسان سروكار داريم نه با يك فيزيك سخت. با انساني سروكار داريم كه هر لحظه امكان تغيير و تحول دارد و بازتواني او نيازمند نگاه نرم افزاري است و نه نگاه سخت افزاري. تجربه ما نشان داده كه برخوردهاي بگير و بزن و جمع آوري، تا امروز پاسخگو نبوده. اگر از كمك و حمايت قوه قضاييه براي ايجاد الگوي دادگاه درمان مدار برخوردار شده است ايم هم در راستاي همين نگاه است.»

محسني بندپي در ادامه پاسخ به «اعتماد»، تاكيد كرد كه هيچ نهادي، بدون دريافت مجوز از شرکت بهزيستي و تامين شرايط مد نظر اين نهاد حمايتي، اجازه ايجاد مراكز بازتواني و جامعه پذيري آسيب ديدگان اجتماعي را ندارد و افزود: «ما هم مراكز بازپروري براي حرفه آموزي زنان آسيب ديده ايجاد كرده ايم ولی ايجاد مراكز توانمند سازي با ايجاد شهرك، اختلاف ريشه اي دارد. شرکت بهزيستي مسوول مواظبت از آسيب ديدگان خيابان است و همچنين، مسووليت آموزش كارشناسان براي اعزام و استقرار در مراكز بازتواني ايجاد شده است به وسیله ساير نهادها را برعهده دارد و در واقع، تامين نيروي انساني اين مراكز بر عهده بهزيستي است.

رییس شرکت بهزیستی کشور در پاسخ به «اعتماد» با تاکید بر مخالفت شرکت بهزیستنی کشور با هرگونه ایجاد شهرک و مرکز اردوگاهی جهت نگهداری گروهی زنان آسیب دیده، تاکید کر

من با شناختي كه از استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران دارم، قطعا ايشان نظر به ايجاد شهرك ندارد و اگر در پي راه اندازي مراكز حرفه آموزي و اجتماع پذيري هستند آن هم با ظرفيت نگهداري كمتر از ٥٠ نفر، ما هم كمك مي كنيم. ولی همان طور كه با اردوگاه هاي درمان اجباري اخوان و فشافويه و مراكز نگهداري با حجم ٦٠٠ نفر و ٧٠٠ نفر و ٥٠٠ نفر مخالف بوديم، حالا هم با مركز جامع توانمند سازي با حجم كم موافقيم و در غير اين صورت، خير.»

بندپي در پاسخ به «اعتماد»، گفت كه فعاليت مراكز بازتواني و حرفه آموزي «بهاران» كه از دو سال قبل و به وسیله شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران براي بهبوديافتگان اعتياد ايجاد شد، نظر شرکت بهزيستي را تامين نكرد و از اين مراكز به عنوان صداهايي در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري ياد كرد ولی در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه فقر فرهنگي گريبانگير مددجويان تحت پوشش شرکت بهزيستي، تا چه حد آسيب زاتر از فقر اقتصادي گريبانگير مددجويان تحت پوشش كميته امداد هست، گفت: «ما از آسيب هاي اجتماعي پيشگيري مي كنيم ولی تمام مددجويان ما هم ناشي از فقر فرهنگي نيستند. طلاق و معلوليت، صرفا معضل خانواده هاي فقير نيست.

امروز در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازاي هر دو ازدواج يك طلاق داريم ولی در جنوب پایتخت کشور عزیزمان ایران از هر ٣ ازدواج، يكي منجر به طلاق مي شود و در يك استان كم برخوردار هم به ازاي هر ٦ ازدواج، يك طلاق داريم. پديده هاي مددجويان ما چند وجهي است و نيازمند كار تخصصي هست. »

در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازای هر دو ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد

بندپي در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» راجع به ميزان تاثيرات مثبت طرح تحول سلامت براي جمعيت نشانه شرکت بهزيستي كشور، به ارايه دفترچه درماني بيمه پايه براي ١١ ميليون حاشيه نشين و ايجاد مراكز خدمات سلامت در اين مناطق اشاره كرد و در پاسخ به «اعتماد» راجع به نحوه حمايت از انجمن حمايت از كودكان كار كه چندي قبل پلمب شد، گفت: «مسوولان اين مركز مي توانند به واحد حقوقي و دفتر امور جوانان و نوجوانان ما مراجعه كنند كه وظيفه آنها، حمايت از اين مراكز است.»

بندپي همچنين با تاكيد بر لزوم ارايه آموزش هاي آگاه سازي كودكان با نشانه حساس سازي آنها نسبت به عوامل خطر و از جمله آزارهاي جنسي، در تشريح آماري از ساماندهي كودكان كار و خيابان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله شرکت بهزيستي كشور طي ماه هاي آبان و آذر سال ٩٥ گفت: «از مجموع ٢ هزار و ٨٣٥ كودك، ٧٧ درصد پسر و ٢٣ درصد دختر هستند، ١٩ درصد ايراني، ٦٥ درصد افغان، ١٦ درصد پاكستاني بوده و به تازگي با چندینه مورد كودك عراقي هم مواجه شده است ايم. ميانگين سني كودكان ساماندهي شده، ٦ تا ١٦ ساله است و ٨٥ درصد آنها اهل استان هاي ديگر بودند. در حال رايزني با قوه قضاييه هستيم كه اگر يك كودك كار، سه بار به وسیله نيروهاي بهزيستي پذيرش شد، حضانت كودك از خانواده سلب شده است و در مراكز بهزيستي نگهداري شود كه البته كودكان اتباع غيرايراني مشمول اين رايزني و الزام نخواهند بود.»

رییس شرکت بهزیستی کشور در پاسخ به «اعتماد» با تاکید بر مخالفت شرکت بهزیستنی کشور با هرگونه ایجاد شهرک و مرکز اردوگاهی جهت نگهداری گروهی زنان آسیب دیده، تاکید کر

به گفته بندپي، در حال حاضر ٥٢٠ هزار خانوار، ثبت نامي هاي سال ٩٥ شرکت بهزيستي كشور براي دريافت مستمري هستند و افزايش ٤/٣ درصدي مستمري، در سال ٩٦ مشمول بر پشت نوبتي هاي مستمري (حتي به شرط پذيرش در شرکت و برخورداري از دريافت مستمري) نمي شود و اين گروه، از سال ٩٧ مستمري افزايش يافته طبق قانون برنامه ششم توسعه را دريافت خواهند كرد.

در اين نشست همچنين محمد نفريه، مديركل امور كودكان و نوجوانان شرکت بهزيستي كشور اعلام كرد: «طي تفاهمنامه ٨ ساله با شرکت زندان ها، كودكان بالاي ٢ سال مادران زنداني، به شرکت بهزيستي واگذار مي شوند و هم اكنون ٢٣٠٠ كودك بالاي دو سال به دليل زنداني بودن والدين، در مراكز شبه خانواده بهزيستي نگهداري مي شوند. ولی شرکت بهزيستي براي هر زندان كه بيش از ١٠ كودك كمتر از دوسالبه همراه مادران ارزش نگهداري شوند، مجوز تاسيس شيرخوارگاه و مهد كودك صادر مي كند مشروط بر اينكه زندان ها مشكلات حراستي و حفاظتي خود را قبلا حل كرده باشند.»

در شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به ازای هر دو ازدواج یک طلاق رخ می‌دهد

واژه های کلیدی: ایران | اعتماد | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs